Diksiyon Eğitimi

A Sample Post Title Place Holder

 

FONETİK (Konuşma Bilimi)

Ses ve söyleyiş yanlışlarının düzeltilmesi ve doğru konuşmanın temeli olan fonetik kurallarının öğretilmesi konularında yapılan çalışmalardır.

 

NEFES, SES, BOĞUMLAMA

Nefesin doğru ve gerekli biçimde alınıp kullanılabilmesi, sesin etkili bir düzeye ulaştırılabilmesi, seslerin doğru yerden ve doğru zamanlamayla çıkartılabilmesi konularında yapılan çalışma ve araştırmalar.

 

DİKSİYON (Konuşma Sanatı)

Karşılıklı konuşmalar, topluluk önünde yapılan konuşmalar, günlük konuşmalar, amaçlı konuşmalar, hazırlıksız konuşmalar ve konuşmada vücut dilinin kullanımı konularındaki çalışmalar.

 

DİL BİLİNCİ

Anadilimizin renklerinin, boyutlarının, gücünün bilincine varma ve geliştirme çalışmaları.

 

DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ

Kişilerin öz benlik ve yaratıcı özelliklerinin ortaya çıkarılması, kişiler ya da topluluklarla kurulması gereken iletişimin güçlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar.

 

DRAMATİK ÇALIŞMA

Konuşmada ses kullanımı, vurgulama, tonlama ve bunların aktarımının, bir anlatım bütünlüğü içinde sağlanmasını amaçlayan çalışmalardır. Bu ders, doğaçlama ve çeşitli tiyatro oyunlarından parçaların çalışılmasıyla gerçekleştirilir.

 

DİL VE İLETİŞİM

Hayallerimiz, düşüncelerimiz, dilimiz ve davranışlarımız arasındaki bağlantı, günlük yaşantımızda sık sık karşılaştığımız iletişim kazalarından kurtulmanın yolları.

 

BEDEN DİLİ ve İMAJ ÇALIŞMASI

Görüntü, beden dili, toplumsal ve kurumsal görgü kuralları; kişilerin hangi ortamda, hangi kıyafetle etkili olacağı ve nasıl tavır sergileyeceği konusunda yapılan çalışmalar.

 

rss